Slemmestad-dagene 2016 blir 26.-29.mai

Vi vil allerede nå invitere til å inngå samarbeide om Slemmestad-dagene 2016. Sekkefabrikken og Rortunet fortsetter som samarbeidspartnere. I tillegg har vi spennende samarbeid på gang. Det kommer vi tilbake til…

Vi inviterer organisasjonslivet til å delta slik at Slemmestad-dagene 26.-29.mai 2016 får mest mulig lokale innslag. Stands, underholdning og annet. Som tidligere gir vi ut et magasin som kan være en god markedsfører med både annonser og redaksjonelt stoff.

Det lokale næringslivet er selvfølgelig også velkommen!

Vi gleder oss allerede!

Kontakt undertegnede om du/dere vil være med på årets fest 2016 i Slemmestad!

Med hilsen
Roar Sundbø
post@slemmestad-dagene.no
Mobil 90915770

Slik startet Slemmestad-dagene i 2005

Slemmestad Dagene 2015

Sponsorer